Financování


  • záloha na kupní cenu – 15% ceny – do 10 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní
  • záloha na kupní cenu – doplatek do 50% ceny – do 15 dnů od výzvy prodávajícího a předložení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení zápisu Prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí (cca srpen 2021)
  • doplatek do 100% ceny – do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy, která se uzavírá po vydání kolaudačního souhlasu ( cca květen/červen 2022)

Všechny platby jsou směrovány na zvláštní vázaný účet u banky, která poskytuje prodávajícímu úvěr na část nákladů stavby. Dispoziční právo k vázanému účtu má výhradně tato banka.

V exkluzivní spolupráci s řadou bankovních institucí zajistíme pro naše klienty možnosti financování až do 90% kupní ceny za velmi nadstandardních podmínek. Naši hypoteční specialisté jsou připraveni nabídnout individuální a komplexní řešení dle potřeb každého klienta. Finanční poradenství je zdarma a zahrnuje zprostředkování veškeré komunikace s finančními institucemi a kompletní asistenci spojenou s vyřízením všech podkladů, schválením hypotéky a následným jejím čerpáním.

 

Financování hypotečním úvěrem

  • Nadstandardní úrokové sazby
  • Délka fixace úrokové sazby dle přání klienta
  • Možná doba splácení až 30 let
  • Možnost splácení až do 70 let věku žadatele
Dále můžeme pro naše klienty zajistit:
  • Kompletní pojištění nemovitosti s nadstandardním rozsahem pojistného krytí za velmi příznivé ceny.
  • Odbornou konzultaci a služby privátních poradců, kteří jsou schopni zajistit většinu přání v rámci celého finančního trhu.
  • Všechny námi poskytované služby jsou pro naše klienty zcela zdarma.